back tillbaka

CYKEL
Offentligt verk i Uppsala, 2019-2022
Beställare Uppsala stad

Material 
Gjuten aluminium, ljusprojektion med gobo, 32 gjutjärnsplattor i mark, 16 mindre bronsskulpturer

 

Skulpturen Identitet i gjuten aluminium är en del av konststråket Cykel längs Torgny Segerstedts allé i Rosendal, Uppsala. Längs stråket hittar man även sexton stycken bronsskulpturer, Hemligheter, monterade på bänkar och trettiotvå reliefer Under ytan på brunnslock, monterade i mark samt ljusprojektionen T.immobilis i norra delen av Rosendal.

Konsten berättar om livet och dess kretslopp, om växtlighet och växande. Konstverken bär på en hemlighet. Brunnslockens mönster är hämtade från mikroskopiska bilder av växternas allra minsta delar under jord. I samarbete med forskare vid institutionen för ekologi- och genetik, evolutionsbiologi har materialet hämtats från Rosendal.

Ljusprojektionen tillkom efter ett utbyte med forskare från institutionen för cell- och molekylärbiologi vid BMC som är granne till Rosendal.

Med tanke på miljö och hållbarhet är flera av konstverken framtagna av återbrukat material, som aluminiumet i ägget och gjutjärnet i brunnslocken.

 


 
IDENTITET gjuten aluminium   IDENTITET, detalj 

    T.immobilis, gobo-projektion
 
UNDER YTAN, 32 st gjutjärnsplattor i mark   HEMLIHETER, 16 mindre bronsskulpturer