back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commission

IDENTITET
2019
Rosendal, Uppsala (pågående projekt)