back tillbaka
 

Offentlig gestaltning / Public art commission

Flygande Mattor / Flying Carpets
Ljusprojektioner / Light projections, Sundstorget, Helsingborg Sweden

Ett antal orientaliska mattor i olika storlekar och i varierande färgskalor projiceras på marken utanför Dunkers Kulturhus. Projektionerna syns endast kväll och natt.
På vintern, om det ligger snö på marken, får de ett annat utseende.

Det sägs att orientaliska mattor har ett medvetet ”fel” i sig eftersom inget mänskligt kan vara utan fel, endast Gud är fullkomlig.
När mörkret faller kommer ser det ut som om mattorna svävar en aning. Det ger oss känslan av något magiskt - tusen och en natt, drömmar och resor, samtidigt som det uttrycker något om vårt mångkulturella samhälle idag. En orientalisk matta innehåller många detaljer som tillsammans bildar en helhet där varje detalj ändå får lov att behålla sin ursprungliga färg.
Jag läste någonstans att mattväverskorna inte fick tala. De använde mattorna som språk och berättade sin historia genom dem.

A number of Oriental carpets in various sizes and in different color scales projected on the ground outside the Dunkers Kulturhus. The projections are only visible evening and night.
In the winter when there's snow on the ground, they will be a different look.
It is said that Oriental carpets have a deliberate "wrong" in itself because no human can be without errors, only God is perfect.
When dark comes, it looks as if the carpets hovers slightly. It gives us the feeling of something magical - a thousand and one night, dreams and journeys, while it also expresses something about our multicultural society of today. An oriental carpet contains many details which together form a whole in which every detail yet are permitted to retain its original color.
I read somewhere that the carpet weavers were not aloud to speak. They used the carpets as language and told their stories through them.


   
         
  The artwork is situated on the open space outside Dunkers Culturehouse in Helsingborg