back tillbaka

Galleri 21

Malmö Sweden 2002


 

[just water] [bara vanligt vatten]

 

 

 

 

Mermaids digital print clic for big image

   
     
[bara vanligt vatten]
Under ungefär ett år samlade jag in vattenljud i olika former (hav, fontän, regn, toalettspolning...you name it!), från olika ställen i världen; ett hav i Mexico eller en droppe i Kuala Lumpur. Jag har i första hand vänt mig till mina vänner och sedan har det spridit sig som "ringarna på vattnet". Ett stort antal människor har engagerat sig, och i arbetet med alla vattenljud har det känts som om jag själv har varit ute på en lång resa runt världen.
Jag har bearbetat det insamlade materialet och komponerat ett "musikstycke", som presenterades i form av en installation på Galleri 21 i Malmö 2002. Kompositionen finns även på CD.
Projektet handlar om kommunikation, nätverk och strukturer i det moderna samhället på ett subtilt sätt. [bara vanligt vatten] är ett sätt att "tappa ur" och gestalta ett utsnitt av det ständigt pågående flödet av information, uttryck och känslor, som vi måste väga, värdera och slutligen välja i vilken skål det ska läggas.
 

[just water]
During approximately a year I collected different sounds of water; sea, fountain, rain, toilet, drinking tea… you name it! The sea in New Zeeland or a drop of water in Kuala Lumpur. I asked my friends / colleagues if they had any water sounds or if they planned a trip and could collect sounds, my question spread like "circles on water". A large number of people contributed with their sounds.
From the collected material I composed a piece of "music", which was presented as an installation in Galleri 21 in Malmö, Sweden in August 2002. The sound piece is also available on CD. The project deals with communication, network and structures in our society in a subtle way.
[just water] is a way to show the constant flow of information, expressions and feelings that we have to value on an everyday basis and finally decide if it's important or not.

     
 
[just water] installation   Submarine
     
 
Mermaid installation   Water digital print
s