back tillbaka
 


the absence of conversation

made for www.rollon.net

Edition/Upplaga: 50

CD-rom interfoliated in a bound book, a conversation-dictionary from 1929.
CD-rom interfolierad i en inbunden bok, ett konversationslexikon från 1929.

Prize/pris: 400 sek

The CD contains five short quicktime-movies, reflections about the attempts/need to communicate in our time.
CD:n innehåller fem korta quicktimefilmer, betraktelser över vår tids försök/behov av att komunicera