back tillbaka

Får ej övertäckas / Ei saa peittää
Eskilstuna Konst Museum 09.06.06 - 09.09.06

Samlingsutställning med svenska och finska konstnärer / groupshow with artists from Sweden and Finland

Ei saa peittää - Får ej övertäckas; finsk och svensk samtidskonst
År 2009 uppmärksammar Sverige och Finland Märkesåret 1809, det år då Sverige och Finland gick skilda vägar. Trots att det är 200 år sedan är samhörigheten fortfarande stor. Utställningen Ei saa peittää - Får ej övertäckas, Eskilstuna konstmuseums hittills största satsning, manifesterar denna gemenskap genom konsten; i såväl måleri och skulptur
som omslutande, omfattande installationer och poetiska, obevekliga och insiktsfulla betraktelser. Utställningen sträcker sig också utanför konstmuseets väggar och intar andra ytor och lokaler i Munktellstaden, där Eskilstuna konstmuseum är beläget.

Medverkande konstnärer / exhibiting artists
Joakim Allgulander (SE), Niran Baibulat (FIN), Åsa Maria Bengtsson (SE), Lars Brunström (SE), Markus Copper (FIN), Mikael Ericsson (SE), Linn Fernström (SE), Mette Hansen (SE), Emil Holmer (SE), Leif Holmstrand (SE), Petri Hytönen (FIN), Lisa Jeannin/Rolf Schuurmans (SE), Kaarina Kaikkonen (FIN), Marja Kanervo (FIN), Sanna Kannisto (FIN), Liisa Lounila (FIN), Susanna Majuri (FIN), Eva Marklund (SE), Kristina Matousch (SE), Maria Miesenberger (SE), Kristina Müntzing (SE), Jaakko Niemelä (FIN), Tarja Pitkänen-Walter (FIN), Anna Retulainen (FIN), Jyrki Riekki (FIN), Ida-Lovisa Rudolfsson (SE), Heli Ryhänen (FIN), Danilo Stankovic (SE), Satu-Minna Suorajärvi (FIN), Anu Tuominen (FIN), Santeri Tuori (FIN), Olov Tällström (SE), Per Wizén (SE) samt studenter från Bildkonstakademien i Helsingfors

länk: http://www.eisaapeittaa.se/svenska/

se video Åsa Maria Bengtsson


Table of Contents
videoinstallation
Åsa Maria Bengtsson 2009