back tillbaka
 

I SMÄLTDEGELN / MELTINGPOT

Exhibition on the theme integration at Virserum Konsthall in 2007
The trip, while waiting, the new country ...
the video shows Lynette Koyana, singing the Swedish national hymn. In the middle the "waiting room" where the walls are doors and sitting down on the only chair, you see yourself in the mirror opposite.
In the work "melting pot" you can hear voices coming out of suitcases, voices singing in various languages and randomly mixed up with one voice in another language from another suitcase. Patterns and colors are mixed in a surging sea of fabric.

Utställning på temat integration på Virserums Konsthall 2007
Resan, väntan, det nya landet...
videoprojektionen längst in visar Lynette Koyana framför höbalar, sjungande Du gamla du fria i blues- tappning. I mitten finns ,"Väntrummet" där väggarna är dörrar och om man sätter sig ner på den enda stolen ser man sig själv i spegeln mitt emot.
I verket Smältdegel hör man röster som kommer ur resväskorna. Rösterna sjunger på olika språk och blandas slumpvis upp med en röst på ett annat språk från en annan resväska. Mönster och färger blandas i ett böljande hav av tyg.

utdrag ur film / excerpt from video

 

 

.

Du gamla du fria, video (längst in)

 

 

 
Smältdegel, ljud, resväskor, kläder    

 

.

Territories, matta, mosaik  

Väntrum, dörrar, stol, spegel

 

 

.

Voyage, videoprojektion i resväska  

Väntrum, dörrar, stol, spegel