back tillbaka
 

HEM / HOME
Skulpturpark 2007 på Stortorget i Malmö

material: furniture, home furnishings mm.
The sculpture can give us different connotation: homelessness in both physical and mental sense, transparency versus privacy in a society where soaps has made a convincing intrusion in media; the heavy baggage of a life, where things / ideas / events are intimately intertwined with each other ; an attempt to shape itself after a template that does not fit, and the effect of this; the ambition which most people have, in spite of everything, to put things together, cost what it may; private versus public; that even broken things have a value; the cubeform impact / damage to our lives ...

material: möbler, hem inredning mm.
Skulpturen kan ge oss olika associationer: hemlöshet i både fysisk och psykisk bemärkelse; insyn kontra integritet i ett samhälle där dokusåporna har gjort ett övertygande intrång i media; det tunga bagage som ett liv kan vara där tingen /  tankarna /  händelserna är intimt sammankopplade med varandra; ett försök att forma sig efter en mall som inte passar och vad effekten blir; ambitionen som de flesta har att trots allt få ihop saker och ting, kosta vad det kosta vill; privat kontra allmän; att även trasiga saker har ett värde; kubformens påverkan / åverkan på våra liv... 

Åsa Maria Bengtsson


 

 

 

.

   

 

 

 


 

.