back tillbaka
 

Tomarps Kungsgård
Sweden 2001   


PARA MONET
an outdoor installation consisting of sexteen umbrellas in a pond /
installation utomhus med sexton paraplyer i en damm

 


DOWN THE DRAIN
an outdoor sound installation (water and laughter) in a drain

ORAL KANAL
ljud installation (vatten och skratt) i ett avlopp

         

OUT OF SYNC [about melancholy] video installation in a wall

OSYNKAT [om melankoli] video installation i en vägg