back tillbaka
 

FRÄMMANDE

TRELLLEBORGS KONSTMUSEUM 2015 och HALMSTAD KONSTHALL 2016

Den flygande, flytande, böljande mattan har varit ett tema under många år och finns i mina offentliga arbeten men även i verk jag ställer ut. Den har tagit form i skulptur, installation och teckning mm.

Den flygande mattan kan man finna i legender och berättelser från flera kulturer, arabisk, persisk, rysk för att nämna några men framförallt är det genom sagorna i Tusen och en natt som den magiska mattan hamnat I vår medvetandesfär. I den ursprungliga versionen fanns det ingen fllygande matta men i översättningar till franska och engelska på 1700-talet hittar man Prins Husseins slitna, gamla matta som visar sig ha den magiska egenskapen att kunna flyga.

Des espaces autres (1967), som betyder andra områden på svenska, använder den franske filosofen Michel Foucault  mattan och trädgården som ett exempel för att visa vad han menar med en heterotopi. Mattan blir då en symbol för att resa runt världen.

 


För perserna var trädgårdar heliga rum, ett slags mikrokosmos som inom den slutna rektangeln förenade fyra delar som symboliserade världens fyra hörn. Mellan de fyra hörnen, i trädgårdens mittpunkt placerade man springbrunnen som var det heligaste av allt. Mattan visade trädgårdens mikrokosmos i sina mönster. Den blev helt enkelt ett slags hoprullbar trädgård; flyttbar genom tid och rum.

Samtidigt kunde trädgården i sig själv uppfattas som en matta där hela världen representerades i enhetlig symbolisk perfektion. På så vis symboliserade både mattan och trädgården, en miniatyr av världen samtidigt som den är hela världsalltet. Trädgården, liksom mattan, fungerar som en konkret plats för det imaginära, för det föreställda. Tänker man på det här viset blir sagornas flygande matta en symbol för vår fantasi.



Gunga - skulptur

 

oriental XXVll - teckning


Oriental XXVll - teckning, detalj

     

Varje Människa är en trädgård - installation
 


Varje människa är en trädgård - detalj

         

Främmande - del av videoinstallation
 

Andra områden och Swastica - videoinstallation
 

Oriental - teckningar
         

Andra Områden - videostill
 

Främmande - del av videoinstallation

 

 

 

 


Månens baksida - fotografi